Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์) โลกใบเล็กๆ ที่ทำให้วิถีพื้นบ้านกลายเป็นความน่ารักน่าหลงใหล จากความตั้งใจของจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของอดีต และเก็บความทรงจำอันมีค่าเหล่านั้น อยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องวิดน้ำด้วยมือ เครื่องสีข้าว เครื่องมือดักจับสัตว์ รวมกันแล้วนับหมื่นชิ้น สมกับเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยอีกแห่งหนึ่ง จนสามารถคว้ารางวัล ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.2541 ขณะเดียวกันจ่าสิบเอก ดร. ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้ง ก็ได้รับการเชิดชูเกียรติมากมาย และด้วยฝีมือทางด้านประติมากรรมของท่าน ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาการช่างฝีมือ แขนงช่างหล่อ” ประจำปี พ.ศ.2526 และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งการประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีศรีพิษณุโลก” ด้วยเช่นกัน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ตั้งอยู่เลขที่ 26/138 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5521 2749, 0 5525 8715, 0 5530 1668 อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท พระภิกษุ นักบวช ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท และตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ยังเป็นโรงหล่อพระบูรณะไทย ที่สามารถติดต่อเข้าชมการหล่อพระล่วงหน้าได้ โทร. 0 5530 1668

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 – 18.30
ข้อมูลการติดต่อ

Middle Post ADS

ที่อยู่ 26/138 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: