Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

บึงฉวาก คือบึงน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ความกว้างใหญ่ของบึงแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถาวรและชั่วคราว ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร โดยบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวทุกประการ เพียงแต่เป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1–3 เมตรปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ บึงฉวากจะเป็นเพียงบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรี จนเมื่อปี พ.ศ.2538 ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ ได้พัฒนาบึงฉวากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นที่มาของชื่อ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และมีการสร้างสวนสัตว์ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอุทยานผักพื้นบ้าน อีกทั้งมีบริการนวดแผนไทย และเรือเร็วบริการ เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บรรยากาศริมบึงฉวากมีลมพัดเย็นสบายตลอดปี บริเวณบึงเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและชมพู ในช่วงเช้าบัวจะเบ่งบานสวยงาม มองเห็นนกเป็ดแดงฝูงใหญ่จับกลุ่มอยู่ตามกอบัวในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม และนกจะทยอยกลับในช่วงเดือนเมษายน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมทัศนียภาพเหล่านี้ได้ในบริเวณศาลาริมบึง หรือปั่นจักรยานน้ำ ตลอดจนขออนุญาตกางเต็นท์พักแรมริมบึงก็ยังได้

น่าชม
– สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแบ่งเป็น 3 อาคาร ได้แก่
อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 1 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด
อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 2 ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงามบรรจุน้ำได้กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย ชมสาธิตการให้อาหารปลา สำหรับการแสดงตู้ปลาใหญ่มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งหมด 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 10.30-16.00 น.
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลหายาก มีอุโมงค์ปลาและบันไดเลื่อนยาว 75 เมตร เพื่อให้ได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด
– เวทีริมบึง ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี นำการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่หาดูได้ยากมาให้ชมในช่วงวันหยุดเทศกาล
– บ่อจระเข้น้ำจืด เป็นบ่อจระเข้ที่ถูกจำลองให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยขนาด 1.5–4.0 เมตร ประมาณ 60 ตัว มีการแสดงจระเข้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งหมด 4 รอบ คือ 11.00 น., 12.30 น., 14.00 น. และ 15.30 น.
– ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ การดูนก พร้อมตู้จำลองระบบนิเวศ ห้องฉายสไลด์วิดิทัศน์ ด้านนอกอาคารมีกรงเลี้ยงนกขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนกกว่า 45 ชนิด เช่น นกกาบบัว นกเป็ดแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และไก่ฟ้าสีทอง ซึ่งว่ากันว่าเป็นไก่ฟ้าที่สวยงามที่สุดในโลก ถัดไปเป็นกรงเสือขนาดใหญ่-เล็ก มีเสือชนิดต่างๆให้ชมและที่พิเศษคือ มีลูกเสือดูดนมหมู และสัตว์สวยงามอีกหลายชนิด (สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.00–16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00–18.00 น. โทร.+66 3543 9206, +66 3543 9210)
– กรงเสือและสิงโต เป็นกรงเลี้ยงสัตว์ป่าตระกูลแมว อันได้แก่ สิงโต เสือโคร่ง เสือลายเมฆ เสือดาว แมวดาว เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกรงสัตว์ป่าหายากอีกหลายประเภทที่จัดแสดงไว้ให้ชม เช่น นกน้ำ นกยูงและไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ม้าลาย อูฐ และนกกระจอกเทศ เป็นต้น (ติดต่อสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก โทร. +66 3548 1250)
– เกาะกระต่าย พื้นที่คล้ายเกาะ สร้างเป็นที่พักของกระต่าย 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เจอร์ซี่ วูลลี่ และสายพันธุ์แองโกร่า รวมทั้งมีกวางดาว เน้อทราย และด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะมีพื้นที่น้ำล้อมรอบ จึงเลี้ยงปลาไว้ในกระชังอีกจำนวนมาก เพื่อให้ผู้คนเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารปลา เช่น ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาสวายเผือก ฯลฯ
– ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวบรวมสินค้าทั้งของกินและของใช้จากจังหวัดสุพรรณบุรีมาไว้ที่นี่ นอกจากจะแสดงสินค้าภายในจังหวัดแล้ว ยังรวบรวมสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงมาไว้ในอาคารนี้อีกด้วย
– โรงสีชุมชน สถานที่รับรองผลผลิตของเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษ นำผลผลิตที่ได้มาส่งให้โรงสีขนาด 5 กก. ต่อชั่วโมง เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษบึงฉวาก ออกจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกร และอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค
– อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ เฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน โดยรวบรวมผักพื้นบ้านจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 500 ชนิด มาปลูกไว้ในบริเวณเกาะกลางบึงฉวาก มีทั้งสมุนไพร ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุกและไม้ชื้นแฉะที่น่าสนใจ เช่น น้ำเต้าสี่เหลี่ยม บวบหอมขนาดใหญ่ อุโมงค์น้ำพุ และการจัดสวนไม้ประดับด้วยผักพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีโรงปลูกพืชระบบระเหยน้ำและสาธิตการปลูกพืชไร้ มีห้องนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรอุทยานผักพื้นบ้านฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+668 1948 9214, +668 9836 1358 โทร.+66 3543 0011 หรือ สำนักงานเกษตร อำเภอเดิมบางนางบวช โทร. +66 3554 5450, 0 3555 5455

รู้ก่อนเที่ยว
– บึงฉวากเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526
– สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด, ป้ายสัญลักษณ์, ห้องน้ำ, บริการรถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฟรี
– ภายในมีรีสอร์ท ‘บึงฉวากรีสอร์ท’ สำหรับการพักผ่อนที่มาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

Middle Post ADS

อัตราค่าบริการคนไทย ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท/ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 3543 0043-4, +66 3543 0109, +66 3543 0111

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: