Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี หากมาสุพรรณบุรี แต่มาไม่ถึง หอคอยบรรหาร-แจ่มชัด จะเรียกว่ามาไม่ถึงสุพรรณบุรี เพราะที่นี่เป็นจุดชมวิวแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูงถึง 123.25 เมตร ตัวฐานกว้าง 30 เมตร และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้กว้างไกลแบบพาโนรามาเลยทีเดียว สำหรับการขึ้นเที่ยวชมหอคอยนั้น จะมีจุดแวะพักชมวิวถึง 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นที่จำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนชั้นที่ 2 เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารว่างและจุดนั่งชมสวน ชั้นที่ 3 เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกและจุดชมตัวเมือง และชั้นที่ 4 อยู่ในระดับสูงสุด 78.75 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรอบ มีกล้องส่องทางไกลบริการ และผนังห้องแสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – ศุกร์ตั้งแต่ 10.00-19.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.30น.)

อัตราค่าเข้าใช้บริการ ผู้ใหญ่ 30 บาทเด็ก 15 บาท (หลัง 18.00 น. จะมีอัตราค่าใช้บริการดังนี้ผู้ใหญ่ 40 บาทเด็ก 20 บาท)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 3552 2721, +66 3552 4060-4 และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโทร.+66 3551 1987, +66 3551 1021 โทรสาร. +66 3552 2973

Middle Post ADS

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: