Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองน่าน ศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คน โดยตั้งอยู่บนเนินทางฝั่งตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัวและความสำคัญของพระธาตุแห่งนี้ ยังเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะอีกด้วย เชื่อกันว่าหากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการสักครั้ง จะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่

  • พระบรมธาตุแช่แห้ง สร้างในสมัยเจ้าพระยาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านระหว่าง พ.ศ.1869-1902) สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาการเมืองเสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.1897 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) และมีทางขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้นปั้นขึ้นเป็นตัวพญานาค
  • ปูนปั้นลายนาคเกี้ยว อยู่ตรงหน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหาร อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
  • วิหารพุทธไสยาสน์ อยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะงดงาม

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Middle Post ADS

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: