Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

วัดศรีอุโมงค์คำ หากเดินทางมาเยือนวัดนี้แล้วต้องหาโอกาสชมพระเจดีย์สมัยเชียงแสนที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากยากจะหาที่ใดเทียบได้ และวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา นามว่า “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” ที่ชาวบ้านพากันเรียกว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดแห่งล้านนาไทย

จากศาลากลางจังหวัดพะเยา ใช้ถนนเส้นทางไปตำบลเวียง โดยเร่ิ่มต้นจากถนนหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปจนถึงสามแยกร่องห้า แล้วเลี้ยวขวาขับตรงไปตามถนนจะผ่านทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส. ด้านซ้ายมือ เลยไปไม่ไกลจะมีป้ายบอกทางเข้าไปวัดศรีอุโมงค์คำ รวมระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 16.00
ข้อมูลการติดต่อ

Middle Post ADS

ชื่อ

วัดศรีอุโมงค์คำ

ที่อยู่

ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: