Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมอาชีพด้านอุตสาหกรรมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่เยาวชนและราษฎรในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องการหารายได้จากอาชีพเสริมอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ โดยทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานการเจียรไนพลอย การทำเครื่องประดับเงิน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีเครื่องประดับ รวมทั้งสินค้าหัตถกรรมโอทอปของดีเมืองพะเยาให้ได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาเปิดทำการ : 08.30 – 16.30
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

Middle Post ADS

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี –

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 723 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: