Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จัดเป็นผืนป่าที่มีความบริสุทธิ์ในธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งต้นน้ำซึ่งที่สำคัญนั้นได้แก่ แม่น้ำยมกับแม่น้ำอิง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 231,875 ไร่ ครอบคลุมอำเภอจุน อำเภอดอกตำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ

Read More

วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง)

วัดศรีโคมคำ หรือวัดที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ซึ่งวัดแห่งนี้จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรุปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา

Read More

หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จากผักตบชวาที่ดูไร้ค่าตามแม่น้ำลำคลอง กลายมาเป็นสิ่งมีค่าที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านสันป่าม่วงแห่งนี้ได้รวมกลุ่มกันผลิตงานหัตถกรรมจากผักตบชวาหลังจากว่างจากงานเกษตรกรรม

Read More

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมอาชีพด้านอุตสาหกรรมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่เยาวชนและราษฎรในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องการหารายได้จากอาชีพเสริม

Read More

ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ

ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ ทักทายวัฒนธรรมชาวไทลื้อที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกาย สถาปัตยกรรมบ้านเรือน รวมทั้งอาหารการกินที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นชนเผ่ารักสงบ ขยัน และมีมานะอดทนแล้ว ชาวไทลื้อ

Read More

วัดศรีอุโมงค์คำ

วัดศรีอุโมงค์คำ หากเดินทางมาเยือนวัดนี้แล้วต้องหาโอกาสชมพระเจดีย์สมัยเชียงแสนที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากยากจะหาที่ใดเทียบได้ และวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา นามว่า “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์”

Read More

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย

Read More
error: Content is protected !!