Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์ปราจีนบุรี ล่องแก่ง 1 วัน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์ปราจีนบุรี ล่องแก่ง 1 วัน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 05.30 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบุรี

Read More

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (นอนบนเกาะเสม็ด รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (นอนบนเกาะเสม็ด รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) ดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน นอนบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

Read More

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (นอนฝั่งระยอง รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 06.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดระยอง

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ระยอง (รับ-ส่งในตัวเมืองระยอง)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ระยอง (รับ-ส่งในตัวเมืองระยอง) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองระยอง 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปราจีนบุรี (รับ-ส่งในตัวเมืองปราจีนบุรี)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปราจีนบุรี (รับ-ส่งในตัวเมืองปราจีนบุรี) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองปราจีนบุรี 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดกระทุ่มแพ้ว

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตราด (รับ-ส่งในตัวเมืองตราด)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตราด (รับ-ส่งในตัวเมืองตราด) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองตราด 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดบุปผาราม

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา (รับ-ส่งในตัวเมืองฉะเชิงเทรา)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา (รับ-ส่งในตัวเมืองฉะเชิงเทรา) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองฉะเชิงเทรา 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดโสธรวรารามวรวิหาร

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี (รับ-ส่งในตัวเมืองจันทบุรี)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี (รับ-ส่งในตัวเมืองจันทบุรี) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองจันทบุรี 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พัทยา (รับ-ส่งในตัวเมืองพัทยา)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พัทยา (รับ-ส่งในตัวเมืองพัทยา) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองพัทยา 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดชัยมงคล วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพุทธชัยมงคล

Read More

แพคเกจทัวร์ชลบุรี 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ชลบุรี 2 วัน 1 คืน ชลบุรี เป็นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก

Read More

แพคเกจทัวร์ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน ปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง

Read More

แพคเกจทัวร์สระแก้ว 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์สระแก้ว 2 วัน 1 คืน สระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวารวดี สระแก้วเป็นชุมชนที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ)

Read More

แพคเกจทัวร์ฉะเชิงเทรา 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ฉะเชิงเทรา 2 วัน 1 คืน ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

Read More

แพคเกจทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์จันทบุรี 2 วัน 1 คืน จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

Read More

แพคเกจทัวร์เกาะช้าง ตราด 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์เกาะช้าง ตราด 2 วัน 1 คืน วันที่ 1 06.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดตราด 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. พาคณะทัวร์ขึ้นเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะช้าง

Read More
error: Content is protected !!