Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุประจำวันเกิด

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว วันที่ 1 22.00 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดตาก

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย)

แพคเกจทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงราย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมไร่บุญรอด

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงราย (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงราย (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงราย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระแก้ว พระอารามหลวงที่เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกตเมื่อปี พ.ศ. 1897

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย)

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงราย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงราย (สนามบินเชียงราย / สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) เชียงราย) 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดร่องขุ่น และไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 21.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

Read More

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน เชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ ที่ตั้งของเมืองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเงินยาง เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวไทยวน

Read More

แพคเกจทัวร์ภาคเหนือ

แพคเกจทัวร์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ บริการทัวร์นำเที่ยวภาคเหนือ ด้วยราคาและบริการที่คุณพึงพอใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เพียง 2 ท่านก็เดินทางได้ ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว

Read More
error: Content is protected !!