Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุประจำวันเกิด

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว วันที่ 1 22.00 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดตาก

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน (รับ-ส่งในตัวเมืองลำพูน)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน (รับ-ส่งในตัวเมืองลำพูน) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองลำพูน 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นมัสการพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา (ปีไก่)

Read More

แพคเกจทัวร์ลำพูน 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ลำพูน 2 วัน 1 คืน ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย

Read More

แพคเกจทัวร์ภาคเหนือ

แพคเกจทัวร์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ บริการทัวร์นำเที่ยวภาคเหนือ ด้วยราคาและบริการที่คุณพึงพอใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เพียง 2 ท่านก็เดินทางได้ ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว

Read More
error: Content is protected !!