Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุประจำวันเกิด

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว วันที่ 1 22.00 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดตาก

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด น่าน (รับ-ส่งในตัวเมืองน่าน)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด น่าน (รับ-ส่งในตัวเมืองน่าน) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองน่าน 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุแช่แห้ง ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ

Read More

แพคเกจทัวร์น่าน 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์น่าน 2 วัน 1 คืน น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต อาทิ เมืองวรนคร เวียงศีรษะเกษ อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญนั้นคือ แม่น้ำน่าน ที่หล่อหลอมวิถีชีวิตผู้คนมาแต่ช้านาน

Read More

แพคเกจทัวร์ภาคเหนือ

แพคเกจทัวร์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ บริการทัวร์นำเที่ยวภาคเหนือ ด้วยราคาและบริการที่คุณพึงพอใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เพียง 2 ท่านก็เดินทางได้ ในแบบกรุ๊ปส่วนตัว

Read More
error: Content is protected !!