Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์เกาะพยาม ระนอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองระนอง)

แพคเกจทัวร์เกาะพยาม ระนอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองระนอง) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองระนอง ออกเดินทางสู่ท่าเรือนำเที่ยวบางเบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองเกาะสมุย)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองเกาะสมุย) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเกาะสมุย เดินทางไปยังท่าเทียบเรือหน้าทอน

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต เดินทางไปยังท่าเทียบ จังหวัดภูเก็ต

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา เดินทางไปยังท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา เดินทางไปยังท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา

Read More

แพคเกจทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ราชบุรี 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์สวนผึ้ง ราชบุรี 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 06.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมถ้ำเขาบิน

Read More

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (นอนบนเกาะเสม็ด รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (นอนบนเกาะเสม็ด รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) ดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน นอนบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

Read More

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (นอนฝั่งระยอง รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 06.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดระยอง

Read More

แพคเกจทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 23.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

แพคเกจทัวร์ภูเรือ เชียงคาน ด่านซ้าย 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล)

แพคเกจทัวร์ภูเรือ เชียงคาน ด่านซ้าย เลย 3 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในกรุงเทพ และปริมณฑล) วันที่ 1 21.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางไปยังจังหวัดเลย

Read More

แพคเกจทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่)

แพคเกจทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางไปยังอำเภอปาย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงคาน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงคาน)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เชียงคาน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงคาน) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงคาน 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดภูช้างน้อย นมัสการพระพุทธศากยมุณี ศรีเชียงคาน

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปาย (รับ-ส่งในตัวเมืองปาย)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปาย (รับ-ส่งในตัวเมืองปาย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองปาย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุจอมแจ้ง นมัสการพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พัทยา (รับ-ส่งในตัวเมืองพัทยา)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พัทยา (รับ-ส่งในตัวเมืองพัทยา) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองพัทยา 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดชัยมงคล วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพุทธชัยมงคล

Read More

แพคเกจทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 1 05.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อ ชมวิว ชมดอกกุหลาบและดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกบริเวณสวนดอกไม้ด้านหน้าพระตำหนัก

Read More
error: Content is protected !!