Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่)

แพคเกจทัวร์ปาย 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางไปยังอำเภอปาย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปาย (รับ-ส่งในตัวเมืองปาย)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ปาย (รับ-ส่งในตัวเมืองปาย) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองปาย 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระธาตุจอมแจ้ง นมัสการพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

Read More
error: Content is protected !!