Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

แพคเกจทัวร์เกาะพยาม ระนอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองระนอง)

แพคเกจทัวร์เกาะพยาม ระนอง 2 วัน 1 คืน (รับ-ส่งในตัวเมืองระนอง) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองระนอง ออกเดินทางสู่ท่าเรือนำเที่ยวบางเบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองเกาะสมุย)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองเกาะสมุย) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองเกาะสมุย เดินทางไปยังท่าเทียบเรือหน้าทอน

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต เดินทางไปยังท่าเทียบ จังหวัดภูเก็ต

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา เดินทางไปยังท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา

Read More

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา)

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำ 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา เดินทางไปยังท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา

Read More

แพคเกจทัวร์พังงา เขาตะปู เกาะปันหยี 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา)

แพคเกจทัวร์พังงา เขาตะปู เกาะปันหยี 1 วัน (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา) วันที่ 1 07.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต หรือตัวเมืองพังงา เดินทางไปยังท่าเทียบท่าเรือกระโสม

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ 3 (รับ-ส่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ 3 (รับ-ส่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ หรือ วัดพระมหาธาตุ)

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ 2 (รับ-ส่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ 2 (รับ-ส่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ หรือ วัดพระมหาธาตุ)

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ 1 (รับ-ส่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ 1 (รับ-ส่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ หรือ วัดพระมหาธาตุ)

Read More

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ภูเก็ต (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต)

แพคเกจทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ภูเก็ต (รับ-ส่งในตัวเมืองภูเก็ต) วันที่ 1 08.00 น. รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองภูเก็ต 09.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมและไหว้พระขอพร 1.) วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม

Read More

แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย

Read More

แพคเกจทัวร์ยะลา 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ยะลา 2 วัน 1 คืน ยะลา เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ยะลาเดิมเป็นท้องที่หนึ่งของเมืองปัตตานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

Read More

แพคเกจทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์ระนอง 2 วัน 1 คืน ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน

Read More

แพคเกจทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน สงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง มีตำนานและเรื่องเล่าหลายเรื่องทั้งที่เป็นบันทึกและจากคำบอกเล่าถึงชื่อของเมืองสงขลาหลายประการด้วยกัน ซึ่งพอจะแจกแจงตามเอกสารที่มาได้ดังนี้

Read More

แพคเกจทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

แพคเกจทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน สตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) คำว่า สตูล มาจากคำภาษามลายูเกดะห์ว่า เซอตุล (ภาษามาเลย์ว่า เซอตุล (setul)) แปลว่ากระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง นครสโตยมำบังสการา (มลายู: Negeri Setoi Mumbang Segara)

Read More
error: Content is protected !!