Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

จังหวัดลำพูนมีอายุเก่าแก่มากว่า 1,300 ปี จึงทำให้เมืองนี้ มีวัดที่เก่าแก่และมีประวัติที่น่าสนใจมากมาย วัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายร้อยแห่งในจังหวัดลำพูน ที่มีความน่าสนใจ รวมถึงมีความงดงามทางศิลปะ

1. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วัดสำคัญแห่งนี้ ตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมากว่าพันปี คาดว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ องค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นองค์พระธาตุขนาดใหญ่ทรงระฆังคว่ำ สุวรรณเจดีย์ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมแบบเดียวกับที่วัดจามเทวี ซุ้มประตูโขงที่มีการประดับลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม และวิหารหลวงที่มีลักษณะเป็นโบสถ์ทรงลานนา
พิกัด N18.57680 E99.00909

2.วัดจามเทวี
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงเหลี่ยมที่สร้างโดยช่างจากเมืองละโว้ โดยในทุกๆด้านจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่ในซุ้มจระนำ ลดหลั่นกันไป 5 ชั้น และที่ข้างๆ วิหารมีเจดีย์แบบหริภุณชัยอีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะแปดเหลี่ยม มีชื่อว่ารัตนเจดีย์ ชั้นที่ 1 ของเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ชั้นที่ 2 จะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ
พิกัด N18.58188 E98.99647

3.วัดมหาวันวรมหาวิหาร
วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องพระเครื่องสำคัญที่มีชื่อว่าพระรอดลำพูน ซึ่งเป็นการจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดเพ็ชรปางมารวิชัย นอกจากเรื่องพระรอดแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะที่เคยเป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี
พิกัด N18.57883 E99.00375

Middle Post ADS

4.วัดพระยืน
เจดีย์ของวัดพระยืนมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นๆ คือมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงฐานกว้างศิลปะพม่า มีซุ้มจระนำสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนสีทอง ยอดเจดีย์เป็นฉัตรสีทอง วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่วัดที่สร้างขึ้นเป็นวัดรองเพื่อความเป็นสิริมงคลของเมือง โดยอยู่ทางด้านตะวันออกของเมือง
พิกัด N18.57569 E99.02065

5.วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ตั้งอยู่ใน อำเภอป่าซาง เป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือ ตำนานวัดได้กล่าวถึงการเสด็จเยือนสถานที่แห่งนี้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้อธิษฐานประทับรอยพระพุทธพระบาทไว้ รวมถึงได้มีการตากจีวรไว้บริเวณลานหินซึ่งปรากฎเป็นรอยเลือนลางอยู่ บนยอดเขาด้านหลังของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์สี่ครูบาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงครูบาที่รูปที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านที่นี่ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรมโบ้ ในฉากที่แรมโบ้มาสร้างวัดอยู่ที่ประเทศไทยอีกด้วย
พิกัด N18.45567 E98.92194

6.วัดป่าซางงาม
วัดป่าซางงาม อยู่กลางใจเมืองอำเภอป่าซาง เมื่อเข้ามาที่นี่จะสะดุดตากับหอไตรที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมกับลานนาโดยเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่มีกระประดับด้วยลายปูนปั้นที่มีความสวยงาม สิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งในวัดแห่งนี้คือพระพุทธรูปประธานในวิหาร ซึ่งได้สร้างครอบพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้ ซึ่งยังคงเป็นช่องให้เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านล่างด้วย และนอกจากนี้ยังมีวิหารแก้วที่งดงามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลสารการซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้ว
พิกัด N18.52073 E98.93996

7.วัดหนองเงือก
วัดหนองเงือกเป็นวัดเล็กๆ แต่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย มีหอไตรเก่าแก่ที่มีลักษณะโดดเด่น โดยเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปะแบบพม่า ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันหอไตรนี้ค่อนข้างทรุดโทรม โดยได้มีการสร้างหอไตรแห่งใหม่ขึ้นใช้งาน และยังมีโขงประตูวัดที่มีความสวยงามเป็นลายปูนปั้นรูปกินรี กินร และลายเครือเถา ที่บ้านหนองเงือกนี้ ยังเป็นแหล่งทอผ้าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงที่มีชื่อเสียง
พิกัด N18.48383 E98.90853

8.วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
เป็นวัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู้ในอำเภอลี้ เดิมเป็นวัดร้างต่อมาพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์(ครูบาเจ้าชัยยะวงศา พัฒนา) ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา ได้เข้ามาบูรณะ โดยได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในวัด หอไตรเป็นอาคารขนาดใหญ่ประดับลวดลายลงรักปิดทองที่บานหน้าต่าง และยังมีเจดีย์ชเวดากองจำลองขนาดใหญ่ รวมถึงเมีเจดีย์ทรงเหลี่ยมที่สร้างขึ้นเพื่อมีหน้าที่เป็นสายล่อฟ้า ภายในวิหารมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนถึงเรื่องราวการบูรณะวัดแห่งนี้ของพระครูบาเจ้าชัยยะวงศา
พิกัด N17.72603 E98.95464

9.วัดพระธาตุห้าดวง
เมื่อเห็นชื่อวัดหลายคนคงสงสัยว่ามีที่มาจากอะไร โดยตำนานกล่าวถึงแสงดวงแก้วห้าดวงที่ปรากฎอยู่บริเวณนี้โดยเล่าขานว่าเกิดจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาล้างพระหัตถ์บริเวณนี้แล้วน้ำผ่านนิ้วทั้งห้า ทำให้เกิดเป็นดวงแก้วห้าดวง วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะจากพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาเช่นกัน จุดเด่นคือพระธาตุห้าองค์ที่มีลักษณะเหมือนพระธาตุหริภุญชัย โดยที่ตั้งของวัดแห่งนี้ สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณเวียงเก่า เนื่องจากพบร่องรอยของกำแพงดินที่เป็นกำแพงเมืองโบราณอยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดด้วย
พิกัด N17.78169 E98.95848

10.วัดพระธาตุดวงเดียว
วัดพระธาตุดวงเดียวหรือวัดกลางเวียงตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุห้าดวง มีที่มาของชื่อวัดคล้ายกัน แต่ที่นี้เป็นแสงแก้วเพียงดวงเดียว สิ่งก่อสร้างที่นี่ไม่ได้เก่าแก่มากนัก แต่สร้างขึ้นทับบริเวณเดิมของวัด ฐานเจดีย์เป็นทรงสูงย่อมุมจนเกือบกลม สร้างครอบเจดีย์องค์เดิม รอบๆฐานเจดีย์มีรปูนปั้นเป็นรูปช้างซึ่งสร้างขึ้นตามตำนานการสร้างเมืองลี้ ที่กล่าวถึงช้างคู่บุญที่นำพานางจามรีมาถึงสถานที่ที่สร้างเมืองลี้แห่งนี้
พิกัด N17.78370 E98.95442

แถมท้ายด้วยพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ที่ตั้งอยู่ในอำเภอลี้ ใกล้กับวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นเจดีย์ศิลาแลงที่เป็นศิลปะแบบล้านนา โดยมีพระครูเจ้าชัยยะวงศาเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ล้อมด้วยเจดีย์เล็ก 28 องค์ตามแบบศิลปะลังกา มีความสูงจากพื้นดิน 71 เมตร และไช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี
พิกัด N17.73538 E98.94717

และนี่ก็คือวัดสำคัญส่วนหนึ่งในจังหวัดลำพูนที่เมื่อมีโอกาสได้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะ ไหว้พระ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://tatviewsblog.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: