Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

งานมหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง วันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนยมจินดา ตลาดเมืองเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

เนื่องจากในวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา และทางรัฐบาลไทย ได้ประกาศให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ในฐานะที่ท่านทรงอุปถัมภ์บำรุงและสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองหลายครั้ง จังหวัดระยองได้ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ให้ปรากฏอัตลักษณ์เด่นชัดในถนนเมืองเก่า “ยมจินดา” ซึ่งอดีตเป็นย่านการค้าขายที่สำคัญ และชาวระยองมีพื้นถิ่นมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำระยอง ทางจังหวัดจังได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี 2561” ขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

Middle Post ADS

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกิจกรรมงานดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การล่องเรือชมวิถีชาวบ้านเลียบแม่น้ำระยอง ไหว้พระหลวงพ่อขาว และการไหว้คารวะอดีตเจ้าเมืองระยองต้นตระกูล “ยมจินดา” ขบวนแห่ “พลังวัฒนธรรม” ของแต่ละอำเภอ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม การแสดงวิถีชุมชน และกิจกรรมการแข่งขัน การสาธิตของดีบ้านฉัน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง มุมถ่ายภาพ บริเวณถนนยมจินดา

ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แชร์ ช่วย เสน่ห์วัฒนธรรม นำความเป็นไทย “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต”

สอบข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง
โทรศัพท์ 0 3865 5420-1 อีเมล tatryong@tat.or.th หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: