Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

Top Post ADS

แพคเกจทัวร์ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน (รับ-ส่งกรุงเทพ และปริมณฑล)

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว

วันที่ 1
22.00 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ออกเดินทางสู่จังหวัดตาก

วันที่ 2
06.00 น. พาคณะทัวร์เดินทางถึงอำเภอบ้านตาก แวะทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระบรมธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย (ปีม้า) ออกเดืนทางไปยังจังหวัดลำปาง
10.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีฉลู (ปีวัว) ออกเดืนทางไปยังจังหวัดลำพูน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีระกา (ปีไก่) ออกเดืนทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่
15.00 น. พาคณะทัวร์เช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พาคณะทัวร์เที่ยวชมถนนคนเดินเชียงใหม่ เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Middle Post ADS

วันที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ออกเดินทางไปยังอำเภอจอมทอง
09.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีชวด (ปีหนู) ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
10.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมดอยอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยหลวงอ่างกา ชมจุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ นมัสการพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร ออกเดินทางไปยังอำเภอเมืองเชียงใหม่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะแม (ปีแพะ)
14.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุเจดีย์เกษแก้วจุฬามณี ณ วัดเกตการาม เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ (ปีสุนัข)
15.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระเจดีย์เจ็ดยอด ณ วัดโพธารามมหาวิหาร เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก)
16.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุเจดีย์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะโรง (ปีงูใหญ่) เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ คุ้มขันโตก ชมโชว์และการแสดงอลังการแบบล้านนา เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย
10.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมวัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ออกเดินทางไปยังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระบรมธาตุดอยตุง ณ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือ วัดพระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีกุน (ปีหมู)
15.00 น. พาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิ เช่น อัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ เช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก ออกเดินทางไปยังจังหวัดน่าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีเถาะ (ปีกระต่าย) ออกเดินทางไปยังจังหวัดแพร่
15.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระบรมธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีขาล (ปีเสือ) เช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก ออกเดินทางไปยังจังหวัดนครพนม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางไปยังจังหวัดนครพนม
16.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอก (ปีลิง) และพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ เช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก
08.00 น. พาคณะทัวร์นมัสการพระธาตุประจำวันเกิด
– พระธาตุเรณู ณ วัดธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์
– พระธาตุศรีคุณ ณ วัดธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร
– พระธาตุมหาชัย ณ วัดโฆษิตดาราม พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ
– พระธาตุมรุกขนคร ณ วัดมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
– พระธาตุประสิทธิ์ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี
– พระธาตุท่าอุเทน ณ วัดท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์
– พระธาตุนคร ณ วัดมหาธาตุ พระธาตุประจำวันเสาร์
17.00 น. พาคณะทัวร์เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่งคณะทัวร์ที่จุดนัดพบ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ สำหรับทัวร์ส่วนตัว

2 คน ราคา 19,900 บาท/คน
4 คน ราคา 12,900 บาท/คน
6 คน ราคา 8,900 บาท/คน
8 คน ราคา 6,900 บาท/คน
10 คน ราคา 5,900 บาท/คน

หมายเหตุ สำหรับคณะทัวร์ตั้งแต่ 2-4 ท่าน ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า (นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 500-1,000 บาท)
 • ค่ารถตู้วีไอพี (VIP) พร้อมน้ำมัน และคนขับ ตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าอาหาร 11 มื้อ (กลางวัน/เย็น) ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าไกด์นำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่ม/น้ำเปล่า บริการตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในฌปรแกรมทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายเครื่องเล่น และกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของคณะลูกทัวร์ ทางคณะลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 • ลูกค้าจองทัวร์ต้องมัดจำท่านละ 1,000 บาท หรือ 50 % ของราคาทัวร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
 • หากลูกค้าไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท
 • หากลูกค้าจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100% ของราคาทัวร์
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Print Friendly, PDF & Email

Bottom Post ADS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: