Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

10 วัดห้ามพลาดเมื่อมาลำพูน

จังหวัดลำพูนมีอายุเก่าแก่มากว่า 1,300 ปี จึงทำให้เมืองนี้ มีวัดที่เก่าแก่และมีประวัติที่น่าสนใจมากมาย วัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายร้อยแห่งในจังหวัดลำพูน ที่มีความน่าสนใจ รวมถึงมีความงดงามทางศิลปะ

Read More
error: Content is protected !!