Tour & Travel

ออ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว รับจัดทัวร์ แพคเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ฯลฯ

นครสวรรค์ เชิญร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต ที่หมายถึง การเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทย

Read More
error: Content is protected !!